Norax Tynset produserer avfallsskap av typene Hardhaus og Norflex.  Skapene forhandles av Namdal Ressurs AS og Total Packaging AS.

Norax Tynset produserer ulike varianter av skilt, tilpasset etter kundens ønske.

Sparkstøttingen er et historisk og tradisjonelt framkomstmiddel i Norge, produsert i over 200 år. Norax Tynset er eneste gjenlevende  norske produsenten av sparkstøttinger, og leverer til ledende sportsforhandlere og jernvareforretninger i hele Norge. Norax Tynset er leverandør av de tradisjonelle sparkstøttingene RAPP og TARZAN.  

Norax Tynset er produsent av parkmøbler og avfallsprodukter, beregnet for både det private og offentlige rom.  Vi har egen serie  bestående av  benker og avfallsskap, samtidig som vi produserer etter kundens ønske. 

  • Ansvarsrett Gray
  • Dnv Gl Gray
  • Startbank Gray