Norax Tynset   har levert kunstverk tegnet av Unni Lise Jonsmoen til grendehuset Basheim i Alvdal.

Byggeår:  2012
Sted:   Alvdal

Kunstutskjæring på Basheim Unni Lise Jonsmoen

  • Ansvarsrett Gray
  • Dnv Gl Gray
  • Startbank Gray