Norax Tynset   har levert og montert båndtransportører til transportanlegg for Leca. Hovedtransportøren er på 90 meter og transporterer leca ut på ferdigvarelager. 

Oppdragsgiver:   Weber Leca Rælingen
Byggeår:   2010
Sted:  Rælingen

Båndtransportør Leca oversiktsbilde
Båndtransportør sett underifra
Båndtransportør sett langsmed ovenifra
Trapp til båndtransportør
Trapp til båndtransportør2

  • Ansvarsrett Gray
  • Dnv Gl Gray
  • Startbank Gray